Impressum

Małgorzata Korcala
Psyjaciele.com
Smolensk 16/1
31-112 Kraków
Polska
NIP 6871834243, REGON 380436154 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Tel: +48 508007906

E-Mail: psyjaciele.de@psyjaciele.com